Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

UPUTA STUDENTIMA, NASTAVNICIMA I SURADNICIMA VEZANO UZ OBUSTAVU KONTAKT NASTAVE

13.3.2020.

Zbog epidemiološke situacije vezane uz COVID-19, Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o obustavi nastave u osnovnim, srednjim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj.

U skladu s odlukom Vlade, na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu obustavljaju se svi oblici kontakt nastave uključujući predavanja, seminare, vježbe, stručno osposobljavanje, stručnu praksu, ispite, kolokvije, obrane diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova te ostalo.

Kontakt nastava obustavlja se od ponedjeljka 16. ožujka 2020. na razdoblje od dva tjedna.

Nastavni proces na Fakultetu odvijat će se:

  1. pružanjem informacija studentima o gradivu koje je potrebno savladati uz mogućnost e-konzultacija,
  2. na daljinu korištenjem Merlin sustava.

Nastavni materijali za predavanja, seminare i vježbe bit će dostupni kroz sustav Merlin.

 

prof. dr. sc. Željan Maleš,

dekan