Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Upute o postupanju prijave i evidencije mobilnosti u slučaju više sile u kontekstu situacije širenja koronavirusa

20.3.2020.

Poštovani,

upute o postupanju prijave i evidencije mobilnosti u slučaju više sile u kontekstu širenja koronavirusa dostupne su ovdje.