Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dora Marija Pavečić

E-mail: dmkatulic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 418
Adresa: Jedinica za kadrovske i opće poslove
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb

Dora Marija Pavečić

Profil

Stručni suradnik za pravne poslove