Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Iva Zorić

E-mail: izoric@pharma.hr
Telefon: 01 6394 433
Adresa: Studentska poslovnica
Ante Kovačića 1

Profil

Administrativni referent (za poslijediplomske studije) pruža administrativnu podršku pri raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomske specijalističke studije te doktorski studij, administrativno vodi poslijediplomske specijalističke studije te doktorski studij, kontaktira s predavačima i studentima, priprema materijale iz svog djelokruga rada za sjednice Fakultetskog vijeća, Vijeća za specijalističke studije, Vijeća doktorskog studija te vodi zapisnike, vodi administraciju za Povjerenstvo za etičnost eksperimentalnog rada Fakulteta, provodi upis studenata poslijediplomskih studija, vodi evidenciju poslijediplomskih ispita, izdaje sva potrebna uvjerenja studentima poslijediplomskih studija, izrađuje statističke izvještaje za sve poslijediplomske studije, priprema materijale za obranu doktorskih i specijalističkih radova, obavlja sve pripremne radnje za promocije, arhivira dokumentaciju te skrbi o arhivskom materijalu.