Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Ivan Kosalec

E-mail: ikosalec@pharma.hr
Telefon: 01 6394 492
Adresa: Zavod za mikrobiologiju
Schrottova 39/I. kat, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Ivan Kosalec

Profil

Dr. sc. Ivan Kosalec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, profesor je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi na predmetima studija farmacije i studija medicinske biokemije, kao i u mentorstvu doktorskih radova. U svrhu znanstvene izobrazbe pohađao je niz inozemnih institucija kao FEMS stipendist (INRA, Toulouse) i kao gost-predavač na Sveučilištu u Mariboru (EU projekt). Od ulaska Hrvatske u EU (2013) djeluje kao hrvatski delegat u Europskoj agenciji za lijekove (EMA) u HMPC odboru. Osim toga, vanjski je stručnjak Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i član Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (ISKRA). Tijekom dosadašnjih znanstvenih i nastavnih aktivnosti bio je mentor nekoliko diplomskih radova, tri specijalistička rada i dvije uspješno obranjena doktorska rada, dok su u pripremi tri doktorska rada.

Njegov znanstveni rad usmjeren je na područje inhibicije virulencije medicinski važnih kvasaca i određivanje in vitro antimikrobne aktivnosti tvari sintetskog i biljnog podrijetla. Objavio je više od 70 znanstvenih i stručnih radova. Surađivao je u nekoliko europskih i nacionalnih projekata, uglavnom usmjerenih na identifikaciju mikrobnih vrsta i antimikrobne aktivnosti tvari različitog podrijetla (nanomaterijali, biljne tvari, de novo sintetizirane molekule itd.). Član je međunarodnog redakcijskog odbora u tri znanstvena časopisa (Molecules, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Journal of Pharmaceutical Microbiology). Tijekom rada na Fakultetu surađivao je s nekoliko farmaceutskih, prehrambenih i kozmetičkih tvrtki te sa znanstvenim i javnozdravstvenim ustanovama. Diplomu – nagradu Hrvatskog farmaceutskog društva dobio je 2017. godine.

Obrazovanje:

 • 2006. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1997. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 1997- danas, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • Sveučilište u Mariboru;  Europska agencija za lijekove; INRA, Toulouse

Projekti:

 • voditelj je potpornih projekata Sveučilišta u Zagrebu (tema: Modulacija virulencije medicinski važnih Candida vrsta), te suradnik na IPA projektu «RapidCell»
 • surađuje sa kolegicama i kolegama s brojnih institucija (Maribor, Zagreb, Atena itd)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko farmaceutsko društvo
 • Udruga za sistemske konstelacije «I ti pripadaš!»

Stipendije:

 • FEMS/SGM

Ostalo:

 • Predstavnik RH u Europskoj agenciji za lijekove (odbor HMPC/EMA),
 • ocjenitelj biljnih i hemeopatskih lijekova u HALMED-u, vanjski član Agencije za lijekove i medicinske proizvode
 • Član ISKRA-e (Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike) Ministarstva zdravlja RH,
 • zamjenik glavne urednice znanstvenog časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • urednik u znanstvenom časopisu Journal of Pharmaceutical Microbiology
 • član Homeopatskog medicinskog društva (HOMED) te koordinator Radne grupe za homeopatsku farmaciju
 • u slobodno vrijeme je planinar, cestovni biciklist

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)