Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Krešimir Sanković

E-mail: ksankovic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 455

izv. prof. dr. sc. Krešimir Sanković

Profil

dr. sc. Krešimir Sanković zaposlen je kao izvanredni profesor na Zavodu za biofiziku. Sudjeluje u izvođenju nastave u predmetima dodiplomskog studija Fizika, Biostatistika te izbornog predmeta  Membranski transport tvari i informacija, a na poslijediplomskom studiju na predmetu EPR slobodnih radikala. Područje znanstveno-istraživačkog interesa su ionizirajućim zračenjem inducirana oštećenja na bazama DNA, identifikacija i kinetika slobodnih radikala u modelnim sistemima DNA, mehanizmi prijenosa naboja i energije u DNA, promjena permeabilnosti staničnih membrana uzrokovanih ultrazvukom in vivo te  antioksidativni procesi u biološkim sustavima.

Obrazovanje:

 • 1997. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski studij fizike, akademski stupanj: doktor prirodnih znanosti, polje Fizika (Biofizika)
 • 1989. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski studij fizike, akademski stupanj: magistar prirodnih znanosti, područje Fizika (Biofizika)
 • 1975. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Fizika, akademski stupanj: dipl. ing. fizike

Radno iskustvo:

 • 2007. – danas: izvanredni profesor na Zavodu za biofiziku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • 2000. – 2007.: docent na Zavodu za biofiziku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • 1984. – 2000. asistent na Zavodu za biofiziku (tada Zavod za fiziku i matematiku) Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 1991 – 1993 Homburg (Department of Biophysics, Saarland University, Homburg/Saar, Germany)
 • 2001. Oslo (Department of Physics, The Faculty of Mathematics and Natural Science, University of Oslo, Norway

Projekti:

 • Trenutno suradnik na dvije potpore Sveučilišta u Zagrebu: 
 • Strukture i stabilnost slobodnih radikala dobivenih iz ferocenskih derivata nukleozida (1.1.1.8) te Ferocenski derivati nukleobaza. Priprava, spektroskopska mjerenja i kvantnokemijsko istraživanje.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatskog biofizičkog društva

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)

Biografija

Rođen je 1956. godine u Zagrebu. Godine 1975. upisao je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer fizika, na kojem je diplomirao 1983. godine. Magistrirao je 1989. a doktorirao 1997. godine. Od 1984. zaposlen je u Zavodu za fiziku i matematiku, danas Zavodu za biofiziku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Znanstvenim se radom počeo baviti još kao student i to u području holografije, ispitujući mehanička svojstva ljudskih kostiju. EPR spektroskopijom bavi se od 1984. godine, najvećim dijelom istražujući stanja i procese u bazama nukleinskih kiselina uzrokovanih ionizirajućim zračenjem. U sklopu stručnog usavršavanja u EPR spektroskopiji, od 1991. više je puta boravio u Homburgu (Njemačka) te u Oslu (Norveška), u ukupnom trajanju od oko godinu dana. U nastavi sudjeluje u održavanju predavanja iz Fizike, Biostatistike i Membranskog transporta tvari i informacija i u održavanju Vježbi iz fizike, a sudjelovao je i u održavanju predavanja iz Statistike i seminara iz Matematike, Fizike i Statistike. Kao vanjski suradnik u nastavi radio je na Zavodu za fiziku Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (1983-2000). U zvanje docenta izabran je 2000. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 2007. godine. Član je Hrvatskog biofizičkog društva.