Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Mirna Sučić

E-mail: mirna.sucic@yahoo.com
Telefon: 01 3712 369
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Mirna Sučić

Profil

Dr.sc. Mirna Sučić, zaposlena je kao redovita profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Voditeljica je tri kolegija diplomske nastave Hematologija 1, Hematologija 2, Citologija i histologija, a sudjeluje u nastavi kolegija Klinička biokemija s hematologijom. Na doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijske znanosti voditeljica je kolegija "Imunocitokemija i molekularna biologija hematoloških malignih bolesti" i sudjeluje u nastavi kolegija - "Novosti u hematologiji", "Dijagnostika malignih tumora". Osnovno područje stručnog i znanstvenog interesa su joj hematologija i citomorfološka dijagnostika hematoloških bolesti, citokemijska i imunocitokemijska dijagnostika tumora i hematoloških zloćudnih bolesti, te primjena novih dijagnostičkih metoda u citološkoj dijagnostici.

Obrazovanje:

 • 1997. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1990. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1979. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor medicine

Radno iskustvo:

 • 2010. – danas: Zavod za patologiju i citologiju, KB ²Sveti Duh²; predstojnica Zavoda za patologiju i citologiju (2010. – 2012.); voditeljica Odjela za citologiju (2014. - danas)
 • 2006. – 2010.:voditeljica Zavoda za citologiju u Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju, KBC Zagreb
 • 1983. – 2010.: Zavod za citologiju, KZLD, KBC Zagreb (od 1988. specijalistica kliničke citologije i od 2003. do danas primarijus (naslov priznat od Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske)
 • 1980. – 1983.: liječnik opće medicine u Domu zdravlja “Trnje”
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju (kumulativni radni odnos):
 • 2012. – danas: redovita profesorica
 • 2006. – 2012.: izvanredna profesorica
 • 2001. – 2006.: docentica
 • 1997. – 2001.: viša asistentica
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
 • 2008. – danas: naslovni izvanredni profesor
 • 2004. – 2008.: naslovni docent za potrebe poslijediplomskog studija "Klinička citologija"

Projekti:

 • Voditeljica: 2008.-2013. Citološki pokazatelji proliferacije stanica, projekt MZOS
 • Suradnica: 2000. do 2003. godine kliničko istraživanje Plive i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta "Utjecaj azitromicina i drugih makrolida na funkcije neutrofila".

Suradnica na 5 projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:

 1. Uloga PI3K/Akt i MAPK u regulaciji kemorezistencije leukemijskih stanica, projekt MZOS, 2006. -2010.
 2. Učinak stromalnih stanica koštane srži na rast i diferencijaciju blasta akutnih leukemija,  projekt MZOS, 2002.-2004. 
 3. Biološki parametri stanica akutnih miješanih leukemija. projekt MZOS, 1997.-2002.
 4. Laboratorijska ocjena zloćudnosti ljudskih akutnih leukemija, projekt MZOS, 1991.-1993.
 5. Peptidoglikan – monomer, projekt MZOS, 1991.-1995.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska liječnička komora, Hrvatsko društvo za kliničku citologiju, Europsko društvo za kliničku citologiju, Hrvatska liječnička komora, KROHEM i Europsko hematološko društvo-EHA.

Ostalo:

Usavršavanja na međunarodnim hematološkim seminarima:

 • 1998.  Seminar on acute myeloid leukemia, Haldensee, Austrija
 • 1996. "New Trends in the treatment of acute leukemia", Brijuni
 • 1989. "New Trends in the treatment of acute leukemia", Dubrovnik

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)

Biografija

Datum i mjesto rođenja: 1. listopada 1955. u Zagrebu , Hrvatska

Školovanje:

 • 1974 - 1979.
  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1981.
  Stručni ispit nakon obveznog liječničkog staža
 • 1982 - 1983. i 1985 - 1986.
  Poslijediplomski studij iz Medicinske citologije
 • 1985 - 1988.
  Specijalizacija iz Medicinske citologije
 • 1988.
  Specijalistički ispit iz Medicinske citologije

Akademski stupnjevi:

 • 1990.
  Magistar medicinskih znanosti
 • 1997.
  Doktor medicinskih znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveno-nastavno napredovanja:

 • 1990.
  Istraživač suradnik za znanstveno područje medicine (matični broj: 136635)
 • 2001.
  Docent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.
  Naslovni docent za potrebe poslijediplomskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu

Znanstveni i stručni interes:

 • Citomorfološku dijagnostiku hematoloških bolesti i tumora,
 • Imunocitokemijske značajke tumora,
 • Primjena novih dijagnostičkih metoda u citologiji.

Radna mjesta:

 • 1981 - 1983.
  Dom zdravlja "Trnje", Zagreb
 • 1983. i od 1985. do danas
  Zavod za citologiju KZLD, KBC Zagreb
 • 1993.
  Voditelj Laboratorija za citokemiju i imunocitokemiju, Zavod za citologiju, KZLD, KBC Zagreb
 • od 1997.
  Farmaceutsko-biokemijski faukltet