Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Renata Zadro

E-mail: rzadro@pharma.hr
Telefon: 01 4612 718
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Renata Zadro

Profil

Dr.sc. Renata Zadro, spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine zaposlena je kao redovita profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju i pročelnica u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb. Voditeljica je kolegija diplomske nastave Koagulacija, Hematologija I i Tranfuziologija s imunohematologijom. Na doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijske znanosti vodi kolegij – Novosti u laboratorijskoj dijagnostici poremećaja zgrušavanja a na Specijalističkom studiju Medicinska biokemija i laboratorijska medicina kolegij Novosti u laboratorijskoj hematologiji i imunohematologiji. Sudjeluje kao suradnik na predmetima diplomske nastave Hematologija II, Molekularna dijagnostika, Medicinska biokemija s hematologijom te Dijagnostika malignih tumora na doktorskom studiju. Osnovno područje znanstvenog i stručnog rada je molekularna osnova zloćudnih hematoloških bolesti i standardizacija postupaka molekularnog praćenja terapije hematoloških bolesnika; molekularna osnova poremećaja zgrušavanja, posebice povezanost genskih polimorfizama i cerebrovaskularnih poremećaja u djece.

Obrazovanje:

 • 1992. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području kemije
 • 1981. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području prirodnih znanosti
 • 1978. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: dipl. ing. medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 2011. – danas: redovita profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006.-2011.: izvanredna profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001.-2006.: docentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997.-2001.: viša asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.-danas.:pročelnica u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb
 • 1989-1992.: specijalizantica medicinske biokemije u KBC Zagreb
 • 1985.-1989.: medicinski biokemičar u Klinici za traumatologiju, Zagreb
 • 1980.-1985.: asistent, Institut Ruđer Bošković
 • 1979.-1980.: pripravnik, Klinika za traumatologiju, Zagreb

Boravci na stranim institucijama:

 • Poslijedoktorsko usavršavanje u University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio Teksas, 1992-1994
 • University Hospital Leuven, Belgija, 1998

Projekti:

Znanstveno istraživački projekt:

Domaći (voditelj):

 • Protrombotički  rizični čimbenici u cerebrovaskularnim bolestima u djece, MZOŠ br. 0214212, 2002-2006

Domaći i međunarodni (suradnik):

 •  Clinical and biological factors determining severity and activity of chronic graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Unity through knowledge (voditelji: prof.dr. sc. D. Nemet, prof. dr. S. Pavletić) 2013 -
 • Međunarodna kolaborativna studiji uspostave 4. internacionalnog standarda za čimbenike zgrušavanja II, VII, IX i X u plazmi kalibracije lota 4 sekundarnog koagulacijskog standarda ISTH/SSC,  National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC), Velika Britanija, 2011.
 • Međunarodna kolaborativna studija uspostave 3. internacionalnog standarda za FVII u plazmi i kalibracije lota 4 sekundarnog koagulacijskog standarda ISTH/SSC, National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC), Velika Britanija, 2011.
 • Međunarodna kolaborativna studija uspostave 3. internacionalnog standarda za antitrombin u plazmi i kalibracije lota 4 sekundarnog koagulacijskog standarda ISTH/SSC (antitrombin aktivnost), National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC), Velika Britanija, 2009.
 • Međunarodna kolaborativna studija uspostave 1. WHO internacionalnog standard za C1-Inhibitor, plazma i koncentrat, National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC), Velika Britanija, 2009.
 • Leukemija i transplantacija krvotvornih matičnih stanica projekt MZOS br. 108-1081872-1913  (glavni istraživač prof.dr.sc. Boris Labar) 2007-
 • Biološki pokazatelji in vitro rasta i diferencijacije stanica akutnih miješanih leukemija u ljudi: značaj za klasifikaciju i biološko ponašanje bolesti, projekt MZOS br. 214006  (glavni istraživač dr.sc. Drago Batinić) 2002-2006
 • Expression of COL1A1 in periodontal osteoblasts (University of Texas Health Science Center at San Antonio, Teksas, SAD – glavni istraživač dr.sc. Dubravko Pavlin) 1992-1994
 • Molekularna patobiokemija proliferacije hepatocita (glavni istraživač prof.dr Elizabeta Topić – projekt 3-01-253), 1989-1992
 • Istraživanje antigene i imunogene vrijednosti inaktiviranih i subjediničnih vakcina metodom imunotaloženja (glavni istraživač dr.sc. Zvonimir Pučar  PLIVA Zagreb) 1981-1984
 • Priprave novih subjediničnih virusnih vakcina i utvrđivanje antigene i imunogene vrijednosti (vakcina New Castle bolesti) – IPI 27/1, glavni istraživač dr.sc. Zvonimir Pučar, 1981-1984
 • Istraživanje, iskorištavanje, zaštita i unapređenje Jadranskog mora u SRH – Centar za istraživanje mora Zagreb: projekt 43 SIZ-a za znanost 1980-1985

Nagrade i priznanja:

 • Godišnja nagrada za znanstveni rad Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, 2008.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • 1978 . – danas: Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM)
 • 1993. – danas: Hrvatska komora medicinskih biokemičara (HKMB)
 • 1995. – danas: Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti (KROHEM)
 • 1997. – danas: International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH); Hrvatsko društvo za hematologiju i transfuzijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora
 • 2003. – danas: Subcommittee on external RNA control, Clinical and Laboratory Standards Institute
 • 2007. – danas: European LeukemiaNet - voditelj referentnog laboratorija European LeukemiaNet (podprojekt ”Molecular Monitoring”) za Hrvatsku, Bosnu, Albaniju, Srbiju i Crnu Goru

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)