Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Sanja Jurmanović

E-mail: sjurmanovic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 767

Profil

Sanja Jurmanović, mag. chem., zaposlena je kao asistentica na Zavodu za kemiju prehrane. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je izolacija bioaktivnih tvari i pretklinička istraživanja.

OBRAZOVANJE

  • 2016. - danas Poslijediplomski doktorski studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • 2013. - 2015. Diplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjerovi: Analitička kemija i biokemija; akademski stupanj: Magistra kemije)
  • 2009. - 2013. Preddiplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer: Istraživački; akademski stupanj: Sveučilišna prvostupnica kemije)

RADNO ISKUSTVO

  • 2016. - danas Asistentica - HRZZ na Zavodu za kemiju prehrane Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

PROJEKTI

  • 2016. - danas: Suradnica na projektu Održivi razvoj inovacije u hrani - valorizacija otpada masline Hrvatske zaklade za znanost

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM UDRUGAMA/DRUŠTVIMA:

  • Hrvatsko kemijsko društvo (2015. -)