Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Uvodna riječ Dekana

Iznimna mi je čast zaželjeti Vam toplu dobrodošlicu na mrežne stranice Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ime nastavnika, suradnika i svih djelatnika Fakulteta kao i u svoje osobno ime.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet (FBF) obrazuje farmaceute i medicinske biokemičare, koji svojom stručnošću pridonose napretku brige o zdravlju i bolesti te znanstvenoj misli u području biomedicine i zdravstva.

S dugom tradicijom od 137 godina akademske djelatnosti u farmaciji i 57 godina u medicinskoj biokemiji FBF, kao jedan od najstarijih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bio je lučonoša sveučilišnoga razvoja i biomedicinskih disciplina. Izdržao je sva previranja i kušnje u prošlosti, pridonio razvoju farmacije i medicinske biokemije u jugoistočnoj Europi, a danas se može ponositi svojom akademskom izvrsnosti u nastavnim, znanstvenim i stručnim postignućima te društvenoj odgovornosti.

Posebnu pozornost posvećujemo nastavi, znanstvenoj izvrsnosti, međunarodnoj suradnji te stručnoj djelatnosti. Znanstveno-istraživačka djelatnost FBF-a na istaknutoj je razini u području biomedicine i zdravstva. Naši su nastavnici voditelji kompetitivnih međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata te brojnih stručnih suradnji.

Diplomski studiji farmacije i medicinske biokemije njeguju multidisciplinarni pristup kao i kvalitetnu stručnu edukaciju koja se odvija u suradnji s profesionalnim udrugama (Hrvatsko farmaceutsko društvo i Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu), tijelima (Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska komora medicinskih biokemičara) i gospodarstvom.

Magistrima farmacije te medicinske biokemije i laboratorijske medicine FBF omogućava nastavak akademske i stručne edukacije na poslijediplomskoj razini bilo u okviru doktorskoga studija bilo u okviru jednoga od osam poslijediplomskih stručnih studija.

Svake akademske godine FBF prima u svoje okrilje nove studente kojima nastojimo prenijeti naša znanja i iskustva i tako obrazovati buduće magistre farmacije te medicinske biokemije i laboratorijske medicine kao vrhunske stručnjake i znanstvenike. 

Vrata našeg Fakulteta uvijek su otvorena; kako studentima tijekom njihova diplomskog i poslijediplomskog školovanja, tako i našim alumnijima kroz različite oblike suradnje.

 

Vaš,

prof. dr. sc. Željan Maleš

dekan Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu