Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Oglasna ploča

29.5.2017.

Obrana doktorskog rada - Daniela Šupe-Domić, mag. med. biochem.

Obrana doktorskog rada Daniela Šupe-Domić, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Medicinska biokemija“, zaposlena kao voditelj Odjela za biokemiju na Zavodu za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku KBC Split, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Salivarni biljezi stresa u populaciji maturanata“ u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. godine, u 12.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

26.5.2017.

Obrana završnog specijalističkog rada - Margita Držaić

Obrana završnog specijalističkog rada Margite Držaić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Samoprocjena kompetencija javnih ljekarnika-mentora u okviru stručnog osposobljavanja za ljekarnike“ će se održati u petak, 2. lipnja 2017. godine, u 12.00 sati u Kliničkoj bolnici Dubrava, Zagreb.

25.5.2017.

Obrana završnog specijalističkog rada - Maja Radić

Obrana završnog specijalističkog rada Maje Radić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Oslobađanje lijeka iz parenteralnih terapijskih sustava metodama in vitro i korelacija in vitro in vivo“ će se održati u utorak, 30. svibnja 2017. godine, u 14.00 sati u Multifunkcionalnoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

24.5.2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA

Temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta usvojenog na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2017. godine Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA   Rok za podnošenje prijedloga je 12. lipnja 2017. godine. Prijedlozi s prilozima predaju se na adresi: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1 - s naznakom „Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja-prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja“

18.5.2017.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na 8. redovitoj sjednici u akademskoj  2016./2017. godini održanoj dana 17. svibnja 2017. godine usvojilo je tekst Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te je dana 18. svibnja 2017. godine objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnoj stranici Fakulteta, kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta   

15.5.2017.

Obrana završnog specijalističkog rada - Ivana Zadro

Obrana završnog specijalističkog rada Ivane Zadro, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Razvoj i odobravanje lijekova za dermalnu primjenu“ će se održati u četvrtak, 18. svibnja 2017. godine, u 14.00 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

11.5.2017.

Obrana završnog specijalističkog rada - Damir Čiček

Obrana završnog specijalističkog rada Damira Čičeka, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Terapijski problemi kod pacijenata ljekarne Ludbreg“ će se održati u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, u 11.00 sati u Kliničkoj bolnici Dubrava, Zagreb.

10.5.2017.

Poziv na javno predstavljanje tema doktorskih radova

Pozivamo Vas na javno predstavljanje tema doktorskih radova Velika predavaonica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2 petak, 19. svibnja 2017. godine, u 13.00 sati.

4.5.2017.

Poziv na javno predstavljanje tema doktorskih radova

Pozivamo Vas na javno predstavljanje tema doktorskih radova Velika predavaonica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2 četvrtak, 11. svibnja 2017. godine, u 14.00 sati.

4.5.2017.

Obrana doktorskog rada - Višnja Drinovac Vlah, mag. pharm.

Obrana doktorskog rada Višnja Drinovac Vlah, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Središnji neurotransmitori i mehanizam antinociceptivnog djelovanja botulinum toksina tipa A“ u petak 12. svibnja 2017. godine, u 14.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.