Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Oglasna ploča

14.1.2022.

Natječaj za studente > Naručitelj (poslodavac): SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Vrsta posla: ADMINISTRATIVNI POSLOVI U SREDIŠNJEM UREDU ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Poštovani studenti,   Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu traži studentsku ispomoć. Više informacija možete naći na poveznici:   http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/natjecaji/rektorat-natjecaji/obavijesti-za-studente/ [1]   Oglas je već bio objavljen kod Studentskog servisa, i u tijeku je ponovna objava.

12.1.2022.

Obrana završnog specijalističkog rada - Darija Mikić

Obrana završnog specijalističkog rada Darije Mikić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom "Psihičke nuspojave statina" će se održati online u četvrtak, 27. siječnja 2022. godine, u 14 sati.

10.1.2022.

Obrana doktorskog rada - Katarina Fehir Šola

Obrana doktorskog rada Katarine Fehir Šola, mag. pharm. studentice poslijediplomskog doktorskog studija "Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlene u ZU Ljekarni Bjelovar, branit će svoj doktorski rad pod naslovom "Utjecaj probiotika na funkcionalnu konstipaciju u osoba starije životne dobi" održati će se u četvrtak, 13. siječnja 2022. godine, u 15:30 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

7.1.2022.

Obrana doktorskog rada - Andrea Saračević

Obrana doktorskog rada Andree Saračević, mag. med. biochem. studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlene u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice" pod naslovom "Odnos biljega sistemskog upalnog odgovora sa pokazateljima stresa i srčane nekroze u kardiokirurških bolesnika" održati će se u utorak, 11. siječnja 2022. godine, u 11 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

30.12.2021.

"STEM stipendija - IV. krug"

Poštovani studenti, ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2021./2022., donosi Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/00017, URBROJ: 533-04-21-0001 od 30. rujna 2021.) Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.             Studenti AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr te jedinstvenom identifikacijskom oznakom provjeravaju mjesto na rang-listi. Studenti koji su na rang-listi u kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni elektroničkom poštom da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje mjesto na rang-listi provjeriti u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr. Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr do srijede, 5. siječnja 2022. godine, do 12 sati, označiti Izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, zatim prihvatiti Uvjete stipendiranja te upisati isključivo IBAN žiroračuna koji glasi na ime i prezime dobitnice/dobitnika STEM stipendije. Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja: Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Adresa: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija) Važna napomena: Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja Ugovora. Ako u navedenom roku student/ica ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju. Ako student/ica odbija državnu STEM stipendiju, potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr označiti Odbijam stipendiju. U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 102/2021.) izrađeno je ukupno osam rang-listi, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.   Dodatno, molimo Vas da obavijest o objavljenim rang-listama objavite i na mrežnoj stranici visokog učilišta te podijelite u sustavu Merlin, a dodatno ih možete uputiti da redovito prate mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/ te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.   Za sve ostale informacije možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr

23.12.2021.

Pravilnik o plaćenim dopustima i slobodnoj studijskoj godini na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 3. redovitoj elektroničkoj sjednici u akademskoj godini 2021./2022., održanoj dana 15. prosinca 2021. godine, usvojilo je Pravilnik o plaćenim dopustima i slobodnoj studijskoj godini na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu pa je dana 23. prosinca 2021. godine objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.  

21.12.2021.

NOVO - obustava online prijava u razdoblju 24.12.-okvirno 20.1.2022.- 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22.

Poštovani studenti, vezano uz 2. krug Natječaja za Erasmus+ stručne prakse u 2021./22., zbog skore raspodjele maksimalnog iznosa dostupnog na Natječaju, mogućnost online prijave studenata obustavit će se u razdoblju od 24.12.2021. do okvirno 20.1.2022. Novi privremeni rok za podnošenje online prijave je PETAK 24.12.2021. u 12:00H. Rokovi za dostavu dokumentacije zasad ostaju tijekom prosinca i siječnja neizmijenjeni - analogno izvornom natječaju: * 31.12.2021. do kraja radnog dana - za studente koji planiraju polazak na mobilnost tijekom ožujka 2022. * 31.1.2022. do kraja radnog dana - za studente s planiranim početkom mobilnosti od 1.4.2022. ili kasnije. Nova odluka o eventualnom nastavku natječaja odnosno ponovnom otvaranju online prijava bit će donesena tijekom siječnja 2022.

20.12.2021.

Obrana doktorskog rada - Marko Tijardović

Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a prema zaključku Fakultetskog vijeća na sjednici od 15. prosinca 2021. godine, Marko Tijardović, mag. med. biochem., student poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlen na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, branit će svoj doktorski rad pod naslovom "Visokoprotočna analiza N-glikozilacije alfa-1-kiseloga glikoproteina u identifikaciji biljega šećerne bolesti"u ponedjeljak, 10. siječnja 2022. godine, u 13.00 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.

14.12.2021.

OBAVIJEST - nastupno predavanje Mislav Škovran, mag. cin.

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje   O B A V I J E S T   kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će   Mislav Škovran, mag. cin.   održati  nastupno predavanje s temom   “Elementi košarkaške igre (vođenje, dodavanje, šut)”   u četvrtak, 16. prosinca 2021. u 8 sati u Sportskoj dvorani Kačićeva 23.   Nastupno predavanje pristupnik održava u okviru natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač, u znanstvenom području društvene znanosti, polje kineziologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, u okviru predmeta: „Tjelesna i zdravstvena kultura“.

14.12.2021.

OBAVIJEST - nastupno predavanje dr. sc. Damir Pekas

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje O B A V I J E S T   kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će dr. sc. Damir Pekas   održati  nastupno predavanje s temom   “Vježbe za razvoj izdržljivosti, brzine, snage i fleksibilnosti”   u četvrtak, 16. prosinca 2021. u 9 sati u Sportskoj dvorani Kačićeva 23.   Nastupno predavanje pristupnik održava u okviru natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač, u znanstvenom području društvene znanosti, polje kineziologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, u okviru predmeta: „Tjelesna i zdravstvena kultura“.