Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Oglasna ploča

20.10.2021.

Obavijest - nastupno predavanje dr. sc. Hrvoje Rimac

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje   O B A V I J E S T   kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će   dr. sc. Hrvoje Rimac   održati  nastupno predavanje s temom   “Lipofilnost lijekova”   u srijedu, 27. listopada 2021. u 12 sati u Velikoj predavaonici, Ante Kovačića 1.   Nastupno predavanje pristupnik održava vezano za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, u okviru predmeta: „Farmaceutska kemija 1“.

14.10.2021.

Obrana završnog specijalističkog rada - Darija Anić Lisica

Obrana završnog specijalističkog rada Darije Anić Lisica, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom "Farmakološke mogućnosti liječenja bolesti COVID-19" Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada, će se održati u Studentskoj učionici u petak, 15. listopada 2021. godine, u 12.00 sati.

12.10.2021.

USPJEŠNO ZAVRŠENE AKTIVNOSTI PROJEKTA “RAZVOJ INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA FARMACIJE NA ENGLESKOM JEZIKU – PHARMA5.0“

Na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu uspješno je kraju priveden još jedan projekt “Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku – Pharma5.0“.   U svrhu poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokoga obrazovanja kroz internacionalizaciju u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, u sklopu Poziva „UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokoga obrazovanja“, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu provedbu projekta “Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“. Ukupni iznos sredstava koji je dodijeljen iznosio je 1.762.889,53 HRK. Projekt je ugovoren na razdoblje od 12. listopada 2018. do 12. listopada 2021. godine. Nakon tri godine Fakultet je projekt uspješno završio ostvarivanjem njegovog glavnog cilja – razvojem integriranog preddiplomskog i diplomskog studija farmacije na engleskom jeziku. Kao prijavitelj i koordinator provedbe projekta Pharma5.0 Fakultet je vodio i pratio provedbu aktivnosti projekta u cjelini te je provodio aktivnosti vidljivosti i informiranja. U provedbi projektnih aktivnosti kao projektni partner sudjelovao je Institut za razvoj obrazovanja, a zaposlen je i administrator projekta. Kako bi se postavili temelji osnivanju održivog studija farmacije na engleskom jeziku projekt se provodio kroz nekoliko faza: od osuvremenjivanja postojećeg studijskog programa, jačanja jezičnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja do promocije studijskog programa. U prvom fazi projekta, Radna skupina za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa analizirala je ciljeve, sadržaje i ishode učenja na razini pojedinih predmeta studija farmacije. Razmatrali su se sadržaji iz aktualne znanstvene i stručne literature te su se provodile mnoge druge aktivnosti s ciljem razvoja suvremenog studijskog programa farmacije na engleskom jeziku. Uz nastavnike Fakulteta, u radu Radne skupine sudjelovali su i vanjski suradnici s velikim iskustvom rada u ljekarništvu i farmaceutskoj industriji. U suradnji s Radnom skupinom za izradu izvedbenog plana i programa nastave priređena je dokumentacija te je unaprjeđeni studijski program upućen na vrednovanje Sveučilištu u Zagrebu. Radna skupina za prijemni ispit izradila je detaljan postupak upisa na studij farmacije na engleskom jeziku kao i ogledni primjerak prijemnog ispita.   U okviru projekta Pharma5.0, u suradnji sa školom stranih jezika Svijet jezika, organizirani su tečajevi usavršavanja jezičnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta. U ukupnom trajanju od 220 nastavnih sati organizirana je nastava za 47 članova nastavnog i nenastavnog osoblja. Sadržaj tečaja prilagođen je potrebama djelatnika Fakulteta te su uvježbana specifična jezična područja neophodna za izvođenje nastave na engleskom jeziku. Sredstvima projekta Pharma5.0 osigurana je nabava udžbenika na engleskom jeziku, a nastavni materijali za novi studij farmacije obogaćeni su i priručnicima koje su izradili nastavnici Fakulteta. Priređeni materijali usko su vezani uz novo uvedene sadržaje studijskog programa farmacije. Osim nematerijalnih vrijednosti projekt je doprinio i razvoju studija farmacije na engleskom jeziku i kroz materijalnu vrijednost. Nabavljena je moderna laboratorijska oprema i pribor koja će se koristiti za praktičnu nastavu na većem broju predmeta. Izrađeni su promotivni materijali za studij farmacije na engleskom jeziku uključujući brošuru o studiju, letak, plakate kao i promotivni film. Izrađeni materijali pružaju budućim studentima sve potrebne informacije o studiju. Njihova posebna vrijednost je da će se moći koristiti dugoročno u iste svrhe. Izrađen je Vodič za brucoše posebno prilagođen potrebama stranih studenata, a studenti Fakulteta izradili su „Hrvatsko-engleski leksikon farmaceutskih pojmova“ koji uključuje preko 1000 pojmova. Uz ostvarivanje navedenih ciljeva projekt Pharma5.0 postavio je temelj dugotrajnoj internacionalizaciji Fakulteta. Ostvareni ciljevi pozitivno će utjecati na mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta te na uspostavljanje suradnje s drugim srodnim inozemnim visokim učilištima, a posljedično i na porast međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta.  

7.10.2021.

Natječaj za upis studenata na PSS u ak.god. 2021./22.

Obavještavaju se kandidatkinje i kandidati koji su se prijavili na Natječaj za upis studenata na poslijediplomske specijalističke studije u ak.god. 2021./22. da će se u ak.god. 2021./22. izvoditi nastava poslijediplomskih specijalističkih studija Kliničke farmacije te Dermatofarmacije i kozmetologije. O postupku upisa kandidatkinje i kandidati bit će obavješteni sljedeći tjedan nakon ishođenja odobrenja za upis studenata na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća. Zbog nedostatnog broja prijava u ak.god. 2021./22. neće se izvoditi nastava poslijediplomskih specijalističkih studija: Medicinska biokemija i laboratorijska medicina, Razvoj lijekova, Fitofarmacija s dijetoterapijom te Toksikologija.

7.10.2021.

Obrana doktorskog rada - Martina Bago

Obrana doktorskog rada Martine Bago, mag. pharm., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlene kao v.d. Voditelja Službe za znanost i nastavu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, branit će svoj doktorski rad pod naslovom: "Povezanost simptoma depresije s adherencijom u bolesnika s umjerenom ili teškom hemofilijom A i B na profilaktičnoj terapiji" u srijedu, 13. listopada 2021. godine, u 14.00 sati u Multimedijskoj predavaonici,  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

6.10.2021.

Obrana završnog specijalističkog rada - Carmen Pacadi

Obrana završnog specijalističkog rada Carmen Pacadi, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom "Nuspojave u osoba starije životne dobi koje nastaju primjenom lijekova izvan uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet" će se održati online u ponedjeljak, 11. listopada 2021. godine, u 10.00 sati.

6.10.2021.

Obrana završnog specijalističkog rada - Karmen Matković Melki

Obrana završnog specijalističkog rada Karmen Matković Melki, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Fitofarmacija s dijetoterapijom pod naslovom "Opravdanost nutritivnih intervencija u oboljelih od Hashimotovog tireoiditisa", obrana će se održati online u četvrtak, 7. listopada 2021. godine, u 11.00 sati.

6.10.2021.

REZULTATI - Erasmus+ KA131 programske zemlje - Natječaj SMS za LJETNI semestar 2021./22. - studenti studijski boravak

Poštovani studenti, rezultati Erasmus+ SMS natječaja u svrhu studijskog boravka studenata za LJETNI semestar ak.god. 2021./22. objavljeni su na mrežnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/ 1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ SMS (EU-KA103) za programske zemlje za ljetni semestar u ak. god. 2021./2022., Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. 2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ sociostatus 2021/22: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” (Središnji ured za međunarodnu suradnju). 3. Žalba protiv odluke o prijavi za status studenta s manje mogućnosti podnosi se na adresu fakulteta (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ SMS (EU-KA103) za programske zemlje za ljetni semestar u ak. god. 2021./2022., Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) (izuzev studenata nižeg socio-ekonomskog statusa, vidi pod 2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

30.9.2021.

Obrana doktorskog rada - Ivana Samardžić

Obrana doktorskog rada - Ivana Samardžić (07/10/2021.)

30.9.2021.

Obrana doktorskog rada - Ivana Marinović

Obrana doktorskog rada - Ivana Marinović (07/10/2021.)