Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Diplomandi i mentori u ak.god. 2020/21

12.10.2020.

Diplomandi i mentori u ak.god. 2020/21

Ažurirani popis diplomanada i mentora za ak. god. 2020/21 možete vidjeti ovdje. Ukoliko se netko od studenata 5. godine farmacije i medicinske biokemije, a koji prvi put odabire mentora, ne nalazi na popisu/nema mentora, a dipomski rad želi raditi u navedenoj akademskoj godini treba se javiti prof. dr. sc. Maji Šegvić Klarić (msegvic@pharma.hr). Na popisu se ne nalaze studenti koji su proteklih akademskih godina dogovorili izradu diplomskog rada s mentorom.

U ime Povjerenstva za studentske i diplomske radove

prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić