Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

OBAVIJEST - nastupno predavanje

21.5.2019.

O B A V I J E S T

 

kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će

 

dr. sc. Anita Somborac Bačura

 

održati  nastupno  predavanje s temom

 

“Utjecaj lijekova na laboratorijske pretrage”

 

u utorak, 28. svibnja 2019. u 17,15 sati u velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, A. Kovačića 1.