Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest - nastupno predavanje dr. sc. Marija Kindl

13.10.2020.

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje

 

O B A V I J E S T

 

kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će

 

dr. sc. Marija Kindl

 

održati  nastupno predavanje s temom

 

Biljne droge s anorganskim tvarima

 

u utorak, 20. listopada 2020. u 9,00 u Predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (tzv. Predavaonica Zavoda za farmakognoziju), Trg Marka Marulića 20/II.