Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

"Objava Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta"

18.12.2020.

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na 2. izvanrednoj elektroničkoj sjednici u ak. god. 2020./2021., održanoj dana 9. studenoga 2020. godine, usvojilo je tekst Pravilnika o  izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, nakon čega je na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. prosinca 2020. godine dana suglasnost Senata na Pravilnik pa je dana 18. prosinca 2020. godine objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta i mrežnoj stranici Fakulteta, kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta