Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Objava Pravilnika o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

19.7.2021.

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 10. redovitoj elektroničkoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021., održanoj dana 14. srpnja 2021. godine, usvojilo je Pravilnik o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta pa je dana 19. srpnja 2021. godine objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.