Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Objava Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

24.11.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 2. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2022./2023., održanoj 16. studenoga 2022. godine, usvojilo je Pravilnik o o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa pa je isti 24. studenoga 2022. godine objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.