Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana dokotorskog rada - Ivana Horvat, mag. med. biochem.

9.11.2020.

Obrana dokotorskog rada - Ivana Horvat, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku  KBC Zagreb, branit će svoj doktorski rad pod naslovom: "Protrombotički rizični faktori u bolesnika s Ph negativnim mijeloproliferativnim zloćudnim tumorima" online, u utorak,  17. studenoga 2020. godine, u 10 sati