Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada

17.12.2019.

Lovorka Đerek, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena u KBC Sestre milosrdnice, Klinički zavod za kemiju, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Promjene koncentracija proteina akutne faze i glikozilacije serumskih proteina kod akutne sistemske upale nakon radikalne resekcije kolona“ u petak,  20. prosinca 2019. godine, u 11.00 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.