Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada

17.12.2019.

Marieta Duvnjak Romić, mag. pharm. studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena u Novartis Pharma AG, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Development of functional wound-dressings with chitosan and melatonin therapeutic (nano)systems“ (,,Razvoj funkcionalnih obloga za rane s terapijskim (nano) sustavima kitozana i melatonina“) u petak, 20. prosinca 2019. godine, u 12.30 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.