Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Domagoj Kifer

29.4.2022.

Klasa: 602-04/21-03/21
Ur. broj: 251-62-03-21-73

Zagreb, 28. travnja 2022.


    Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a prema zaključku Fakultetskog vijeća na sjednici od 20. travnja 2022. godine, Domagoj Kifer, mag. pharm., student poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlen kao asistent na Zavodu za biofiziku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, branit će svoj doktorski rad pod naslovom:


Makroevolucijska povijest glikozilacije i biostatistička analiza utjecaja okolišnih čimbenika na N-glikozilaciju imunoglobulina G

u četvrtak, 12. svibnja 2022. godine, u 13.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1 pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

1.    prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
2.    izv. prof. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo
Institut Ruđer Bošković
3.    prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet


D e k a n i c a :
prof. dr. sc. Jasmina Lovrić