Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Jelena Bošković

8.2.2021.

Jelena Bošković, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena u Merck Sharp & Dohme d.o.o., branit će svoj doktorski rad pod naslovom:„Ustrajnost pacijenata s kroničnim bolestima pri terapiji lijekovima u gradu Zagrebu" u ponedjeljak, 15. veljače 2021. godine, u 14 sati, u Velikoj predavaonici Farmaceutsko- biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.