Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Katarina Fehir Šola

10.1.2022.

Obrana doktorskog rada Katarine Fehir Šola, mag. pharm. studentice poslijediplomskog doktorskog studija "Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlene u ZU Ljekarni Bjelovar, branit će svoj doktorski rad pod naslovom "Utjecaj probiotika na funkcionalnu konstipaciju u osoba starije životne dobi" održati će se u četvrtak, 13. siječnja 2022. godine, u 15:30 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.