Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Martin Kondža

7.4.2021.

Obrana doktorskog rada Martina Kondža, mag. pharm., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlen u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, branit će svoj doktorski rad pod naslovom "Mehanizam inhibicijskog učinka flavonoida na citokrom P450 3A4". Obrana će se održati u srijedu, 14. travnja 2021. godine, u 12.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.