Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Martina Bago

7.10.2021.

Obrana doktorskog rada Martine Bago, mag. pharm., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlene kao v.d. Voditelja Službe za znanost i nastavu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, branit će svoj doktorski rad pod naslovom: "Povezanost simptoma depresije s adherencijom u bolesnika s umjerenom ili teškom hemofilijom A i B na profilaktičnoj terapiji" u srijedu, 13. listopada 2021. godine, u 14.00 sati u Multimedijskoj predavaonici,  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.