Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Aide Omerbašić

17.9.2019.

završnog specijalističkog rada Aide Omerbašić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Razvoj metode za određivanje onečišćenja u djelatnoj farmaceutskoj tvari entakapon kromatografijom superkritičnih fluida (SFC)“ će se održati u petak, 20. rujna 2019. godine, u 15.00 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.