Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Maja Radovanlija

25.8.2020.

Obrana završnog specijalističkog rada - Maja Radovanlija,  studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom "Uloga ljekarnika u poboljšanju adherencije kod dugotrajne terapije acetilsalicilatnom kiselinom"  će se održati u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine, u 12 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, A. Kovačića 1.