Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Marine Teklić

29.5.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Marine Teklić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Farmakoterapija zatajivanja srca“ će se održati u utorak, 4. lipnja 2019., u 10.00 sati u Kliničkoj bolnici Dubrava.