Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Marjana Naletilić

12.7.2022.

Klasa: 602-04/22-03/26
Ur. broj: 251-62-03-22-60

Zagreb, 11. srpnja 2022.

 

    Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća za specijalističke studije, na sjednici od 15. lipnja 2022. godine, prihvaća pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada Marjane Naletilić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Dermatofarmacija i kozmetologija pod naslovom


„Biljni ekstrakti i sekundarni metaboliti u tretmanu hiperpigmentacije kože“

Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada:


1)    prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
2)    prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
3)    dr. sc. Maja Lusina Kregar, znanstvena suradnica HALMED

Obrana će se održati online u srijedu, 13. srpnja 2022. godine u 14 sati.


D e k a n i c a:

prof. dr. sc. Jasmina Lovrić