Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Nikoline Pivac

14.11.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Nikoline Pivac, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Implementacija pregleda terapije u zdravstvenoj ustanovi 'Ljekarna Rijeka'“ će se održati u petak, 22. studenoga 2019. godine, u 10.00 sati u Kliničkoj bolnici Dubrava.