Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Nura Ismailovski

18.7.2022.

Klasa: 602-04/22-03/27

Ur. broj: 251-62-03-22-31

 

Zagreb, 14. srpnja 2022.

 

 

 

            Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća za specijalističke studije, na sjednici od 13. srpnja 2022. godine, prihvaća pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada Nure Ismailovski, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Fitofarmacija s dijetoterapijom pod naslovom

 

 

„Biljni lijekovi za liječenje kašlja u djece“

 

Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada:

 

 

  1. izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. doc. dr. sc. Marija Kindl

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. dr. sc. Josipa Cvek, znanstvena suradnica

HALMED

 

Obrana će se održati u petak, 22. srpnja 2022. godine, u 10 sati na Zavodu za farmakognoziju FBF-a, Marulićev trg 20/II.

 

 

 

D e k a n i c a:

 

 

 

prof. dr. sc. Jasmina Lovrić