Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada Anite Živković

20.9.2022.

Obrana završnog specijalističkog rada

Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća za specijalističke studije, na sjednici od 15. rujna 2022. godine, prihvaća pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada Anite Živković, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Fitofarmacija s dijetoterapijom pod naslovom

 

 

„Znanja, stavovi i iskustva ljekarnika o primjeni biljnih lijekova i dodataka prehrani u trudnoći“ 

Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada:

 

 

  1. prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. doc. dr. sc. Marija Kindl

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. prof. dr. sc. Vladimir Trkulja

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

 

Obrana će se održati u ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine, u 15:30 sati na Zavodu za farmakognoziju, Marulićev trg 20/II.