Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

POZIV na javno predstavljanje nacrta doktorskoga rada - Tihana Marić

19.5.2022.

Klasa: 602-04/22-03/31

Ur. broj: 251-62-03-22-11

 

Zagreb, 19. svibnja 2022.

 

POZIV

na javno predstavljanje nacrta doktorskoga rada

 

Velika predavaonica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Ante Kovačića 1

utorak, 14. lipnja 2022. godine, u 13:00 sati

 

Pristupnica: Tihana Marić, mag. oecol. –

„Botanička obilježja, fitokemijska karakterizacija i biološki učinci vrsta roda Sideritis L.“

 

            Stručno povjerenstvo:

  1. doc. dr. sc. Maja Friščić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  2. prof. dr. sc. Biljana Nigović, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  3. prof. dr. sc. Božena Mitić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet  

 

 

mentor: prof. dr. sc. Željan Maleš, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet