Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

POZIV na javno predstavljanje nacrta doktorskoga rada - Najda Rudman i Maja Hanić

15.6.2020.

Javno predstavljanje nacrta doktorskih radova pristupnice Najde Rudman, mag. pharm. pod naslovom „N-glikom i genom u razumijevanju dijabetesa tipa 1“ i pristupnice Maje Hanić, mag. pharm. pod naslovom „Glikozilacija imunoglobulina G u predviđanju terapijskog odgovora u upalnoj bolesti crijeva“ održati će se u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1 utorak, 16. lipnja 2020. godine, u 13.30 sati