Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravilnik o knjižnici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta

24.3.2021.

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 6. redovitoj elektroničkoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021., održanoj dana 17. ožujka 2021. godine, usvojilo je Pravilnik o knjižnici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta pa je dana 24. ožujka 2021. godine objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.