Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Rektorova nagradu Sveučilišta u Zagrebu - produljenje prijave do 30.06.2020. do 16 sati

6.5.2020.

Produljen  je rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati. (http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/)

Povjerenstvu za studentske i diplomske radove potrebno je dostaviti: ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, potpisano obrazloženje mentora (ili dekana za kategorije e i f) na obrascu generiranom putem mrežnih stranica Sveučilišta i ako je potrebno, suglasnost Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada FBF-a te elektroničku verziju rada i svih popratnih dokumenata. Navedeni dokumenti trebaju se dostaviti u Dekanat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta do srijede, 6. srpnja 2020. do 16 sati. O eventualnoj promjeni datuma ili načina predaje dokumenata studenti će biti naknadno obavješteni.