Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

REZULTATI - Erasmus+ KA131 programske zemlje - Natječaj SMS za LJETNI semestar 2021./22. - studenti studijski boravak

6.10.2021.

Poštovani studenti,

rezultati Erasmus+ SMS natječaja u svrhu studijskog boravka studenata za LJETNI semestar ak.god. 2021./22. objavljeni su na mrežnim stranicama:
http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ SMS (EU-KA103) za programske zemlje za ljetni semestar u ak. god. 2021./2022., Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike
Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ sociostatus 2021/22: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” (Središnji ured za međunarodnu suradnju).

3. Žalba protiv odluke o prijavi za status studenta s manje mogućnosti podnosi se na adresu fakulteta (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ SMS (EU-KA103) za programske zemlje za ljetni semestar u ak. god. 2021./2022., Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) (izuzev studenata nižeg socio-ekonomskog statusa, vidi pod 2. Žalba
protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status).
Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir
će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više
prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.