Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Upisima u zimski semestar akad. god. 2020/2021.

8.9.2020.

UPISI U ZIMSKI SEMESTAR

AKADEMSKE GODINE 2020./2021.

 

Upisi u zimski semestar akademske godine 2020./2021. provodit će se od 14. do 24. rujna 2020. godine u uredovno vrijeme Studentske poslovnice od 9.30 do 12.30 sati (ponovni upis 1. godine – 5. godina) prema sljedećem rasporedu:

14. - 16. 9. - ponovni upis 1. godine, 2. godina i ponovni upis 2. godine

17. - 18. 9.- 3. godina i ponovni upis 3. godine,

21. - 22. 9. - 4. godina i ponovni upis 4. godine,

23. - 24.9. - 5. godina, ponovni upis 5. godine***, studenti koji će imati ispite

 

Upisi brucoša na jesenskom upisnom roku provodit će se 21. rujna 2020. u vremenu od 8.30 sati (daljnju obavijest vidjeti pod novosti).

VAŽNE DODATNE INFORMACIJE

 

  • Molimo studente da pristupe upisu preko Studomata tek nakon što provjere da su im kroz sustav provedeni položeni ispiti da bi im se točno izračunao iznos školarine. Bitno je da su provedeni oni položeni predmeti koji su preduvjet za slušanje ili polaganje predmeta koje žele upisati u zimskom semestru.
  • Prije upisa potrebno je prikupiti sve potpise prethodnog semestra!!!
  • Molimo studente koji su predali zamolbu za obročno plaćanje da uplatu za 1. ratu izvrše tek nakon odobrenja molbe.
  • Zamolbe studenata vezane za upise (npr. mirovanje studentskih obveza, molba za obročno plaćanje školarine i sl.) moraju se predati do kraja upisa.
  • Studenti koji su na studentskoj razmjeni kao i studenti koji će tek krenuti na razmjenu, dužni su regulirati svoj status upisom u zimski semestar. Ne moraju osobno pristupiti upisu već ih može netko drugi upisati, uz uvjet da su obavili upis preko Studomata.
  • U rujnu diplomski rad se može obraniti do kraja akademske godine uključujući i 30. rujna 2020., a postupak treba pokrenuti najkasnije 23. rujna 2020. Studenti 5. godine koji će imati obranu rada 24. - 30. rujna 2020. obavit će upis neposredno nakon obrane rada.

 

PODACI ZA UPLATU NAKNADA ZA USLUGE FBF-a:

 

UPLATITELJ: IME I PREZIME (obavezan podatak)

PRIMATELJ: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagreb, A. Kovačića 1,10 000 ZAGREB

BROJ RAČUNA PRIMATELJ (IBAN): HR1923600001101344042

MODEL: 00

POZIV NA BROJ: Vaš OIB

 

DODATNE UPUTE:

Studenti ne smiju ulaziti u unutarnje ni u vanjske prostore (dvorište, vrt) ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, dišne (respiratorne) simptome (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe i sl.) te ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom.

Ukoliko zbog gore navedenog student nije u mogućnosti pristupiti upisu u višu godinu studija treba poslati zamolbu na adresu stud-poslovnica@pharma.hr za naknadnim upisom.

 

***DODATNE UPUTE za studente 5. god. – ponovni upis:

Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmacija i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicinska biokemija koji će u ak. god. 2020./2021. drugi puta upisati 5. (petu) godinu studija te oni koji će u ak. god. 2020./2021. treći puta upisati 5. (petu) godinu studija oslobađaju se plaćanja upisnine prilikom upisa u petu godinu.

Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmacija koji će u ak. god. 2020./2021. drugi puta upisati 5. (petu) godinu studija te studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmacija koji će u ak. god. 2020./2021. treći puta upisati 5. (petu) godinu studija oslobođeni su plaćanja participacije u troškovima studija za sljedeće kolegije:

- Diplomski rad,

- Konzultacijske vještine,

- Zdravstveno zakonodavstvo,

- Ljekarnička skrb,

- Stručno osposobljavanje za ljekarnike.

 

Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicinska biokemija koji će u ak. god. 2020./2021. drugi puta upisati 5. (petu) godinu studija te studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicinska biokemija koji će u ak. god. 2020./2021. treći puta upisati 5. (petu) godinu studija oslobođeni su plaćanja participacije u troškovima studija za sljedeće kolegije:

- Diplomski rad,

- Organizacija i upravljanje medicinsko-biokemijskim laboratorijem,

- Zdravstveno zakonodavstvo u laboratorijskoj medicini,

- Stručno osposobljavanje.

 

Studentska poslovnica