Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Uvid u 2. parcijalni ispit iz Matematike sa statističkom analizom: 10. 2. 2020. - 14:15-15:30

6.2.2020.

Poštovani studenti,

uvid u 2. parcijalni ispit iz predmeta Matematika sa statističkom analizom (koji se održao 24. 1. 2020.) biti će omogućen u ponedjeljak, 10. 2. 2020. u Sobi za sastanke, A. Kovačića 1 u vremenu od 14,15 do 15,30.