Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba

6.7.2020.

Grad Zagreb je osnovao Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba koje je u svoj program uključilo i poseban dio namijenjen studentskoj populaciji.

Na poveznicama se nalaze priređeni materijali te kontakti ustanova kojima se studenti u slučaju potrebe mogu izravno obratiti.

01 - Uvodno pismo.pdf
02 - Prilagodba na studentski život i akademske obaveze.pdf
03 - Briga o sebi.pdf
04 - Stres i Anksioznost.pdf
05 - DEPRESIJA.pdf
06 - POREMEĆAJI HRANJENJA.pdf
07 - ADHD.pdf
08 - Popis kontakata i aplikacija za mentalno zdravlje.pdf
09 - Ovisnosti.pdf
10 - Upitnici.pdf
11 - Literatura.pdf

. Glorija priča IX - Prijateljstvo.docx
. Priručnik Radim na sebi.pdf