Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Oglasna ploča

Poštovani doktorandi,

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije kojeg provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu ukoliko želite dostaviti anonimni komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti doktorski studij ili rad nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-doktorskih-studijskih-programa/komentirajte-rad-svog-visokog-ucilista. Agencija jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše će se poruke koristiti isključivo u internom radu stručnog povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima vašeg visokog učilišta. Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s članovima stručnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete. Agencija će u protokolu posjeta ostaviti 'prazan sat' (interni sastanci stručnog povjerenstva) za takve razgovore.

 

  1. Odluka o obročnom plaćanju školarine za doktorski studij
  2. Odluka o prijelazu s predbolonjskog doktorskog studija na poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti