Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaj za upis na doktorski studij

Rezultati upisa na poslijediplomski doktorski studij „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ u akademskoj godini 2020./2021.
 

Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 7. siječnja 2021. prihvatilo je 15 kandidata za upis na prvu godinu doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti koji su zadovoljili uvjete natječaja i ostvarili bodove temeljem prosjeka ocjena, znanstvene aktivnosti i strukturiranog razgovora pred Vijećem doktorskog studija.

Sukladno čl. 7, st. 5 Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, imena izabranih pristupnika i njihove kvalifikacije, nakon potvrde Fakultetskog vijeća, javno se objavljuju na internetskoj stranici studija.

Popis kandidata prihvaćenih na doktorski studij 2020./2021.