Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Ispit kompetencija

Sukladno uvjetima natječaja, za pristupnike koji nisu završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij iz polja farmacije, a podnijeli su prijavu na poslijediplomski studij Razvoj lijekova bit će organizirana pisana provjera znanja (ispit kompetencija).
Ispit se sastoji pitanja iz tri područja, farmakologije, oblikovanja lijekova i farmaceutike. Za prolaz na ispitu potrebno je ostvariti 50% bodova u svakom pojedinom području.
Popis potrebne literature za pripremu ispita: 
1. Katzung, G. K. (ed.). Temeljna i klinička farmakologija. Zagreb, Medicinska naklada, 2011. I. dio (stranice 1-77)
2. Senjković, R. Osnove oblikovanja lijekova. 2. izd. Zagreb, Školska knjiga, 2003.
3. Jalšenjak I, Jalšenjak V, Filipović-Grčić J. Farmaceutika. Zagreb, Školska knjiga, 1998.
 
Sva navedena literatura dostupna je u Knjižnici FBF-a, A. Kovačića 1. 
O rezultatima ispita kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte. 
Pravo upisa će ostvariti samo oni pristupnici koji zadovolje na provjeri znanja.
 

Ispit kompetencija za poslijediplomski specijalistički studij Razvoj lijekova održat će se 15. prosinca 2020. godine od 16,00 do 19,00 sati u Velikoj predavaonici (prizemlje, lijevo) na adresi Zagreb, Domagojeva 2.