Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Program studija

Polaznici moraju kroz obvezne/temeljne predmete postići 40 ECTS bodova, dok ostatak (do 60 ECTS bodova) polaznici mogu, u dogovoru s voditeljem studija i/ili mentorom, stjecati kroz ponuđene izborne predmete studija i/ili kroz predmete na drugim poslijediplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i drugimposlijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Završetkom studija stječe se naziv sveučilišnog magistra razvoja lijekova, univ. mag. pharm.

Poslijediplomski specijalistički studij iz Razvoja lijekova završava:

  • Polaganjem obveznih i izbornih predmeta te izradom završnog rada, za polaznike studija izvan specijalizacije u zdravstvu u skladu sa studijskim programom.
  • Polaganjem ispita svih upisanih predmeta (za pristupnike koji su na specijalizaciji iz Analitike i kontrole lijekova te Farmaceutske tehnologije).

Popis predmeta s brojem sati nastave i ECTS