Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Vijesti

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 04. ožujka 2019. godine u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku su se evaluirali predmeti iz skupine temeljnih kemijskih (biokemijskih i medicinskih) predmeta. Evaluirali su se sadržaji navedenih predmeta te usklađenost sadržaja s ishodima učenja predmeta, ali i ishodima učenja u cjelini.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

OBAVIJEST – PHARMA5.0 – SASTANAK RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE

Dana 03. travnja 2019. godine u Biblioteci Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se razmatrala mogućnost da se dio nastave koja se izvodi u obliku predavanja prenamijeni u praktičnu nastavu, kako bi student po završetku studija stekao više praktičnog znanja.

Raspravljalo se o načinima povećanja udjela „zelene kemije“ u nastavni program, kako bi praktična nastava bila ekološki prihvatljivija.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

Obavijest – Pharma5.0 – Sastanak radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Dana 21. veljače 2019. godine u Biblioteci Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je treći sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se vodila rasprava o planu izvođenja nastave za 3. i 4. godinu studija Farmacije, koja je od ključne važnosti doprinosu razvoja integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije u iznosu od 1.762.889,53 kn i traje od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. godine.

 

Obavijest – Pharma5.0 – Sastanak radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Dana 07. veljače 2019. godine u Biblioteci Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je treći sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se vodila rasprava o planu izvođenja nastave za 1. i 2. godinu studija Farmacije, koja je od ključne važnosti doprinosu razvoja integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku.

 

Održana medijska konferencija predstavljanja projekta „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“

Dana 30. siječnja 2019. godine održana je medijska konferencija predstavljanja projekta „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na konferenciji predstavljeni su glavni ciljevi, podciljevi te aktivnosti projekta, a partner Institut za razvoj obrazovanja također je predstavio svoju ulogu u provedbi projekta.

Ugovoreno trajanje projekta je 30 mjeseci, od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2021. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.762.889,53 kn.

 

Obavijest – Pharma5.0 – Sastanak radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Dana 24. siječnja 2019. godine u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta održan je sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku su utvrđeni ciljevi revizije studijskog programa te je vođena rasprava o ključnim točkama revizije studijskog programa.

 

Obavijest – Pharma5.0 – Inicijalni sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Dana 6. prosinca 2018., u Sobi za sastanke Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je inicijalni sastanak Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku se predstavio plan aktivnosti Radne skupine te su se utvrdili članovi za donošenje Odluke o imenovanju.

 

Obavijest – Pharma5.0 – Odluka o imenovanju Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije

Temeljem članka 32. Statuta farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu na 3. redovitoj sjednici u 137. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj dana 12. prosinca, donijelo je Odluku o imenovanju Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije u cilju provedbe aktivnosti na projektu „Razvoj preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Imenuju se sljedeći članovi Radne skupine za provedbu izmjena i dopuna studijskog programa Farmacije:

  • izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić, prodekanica za kvalitetu i poslijediplomske specijalističke studije, predsjednica
  • prof. dr. sc. Ana Mornar Turk
  • izv. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky
  • izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić
  • izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić
  • izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac
  • prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić
  • doc. dr. sc. Tin Weitner