Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

PlagScan

 

PlagScan - softver za provjeru autentičnosti

 

Prijava se vrši korištenjem elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. 

Softver je namijenjen prvenstveno provjeri autentičnosti studentskih radova, od seminarskih do završnih i doktorskih. Provjeru radova mogu vršiti nastavnici i studenti.