Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Povjerenstva - FBF

Fakultetsko vijeće, na prijedlog dekana, može imenovati stalna i privremena povjerenstva za proučavanje i pripremanje pojedinih pitanja, kao i za obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga. 

 

POVJERENSTVO ZA ZNANOST I ISTRAŽIVANJE

 1. izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, prodekanica za znanost i istraživanje i predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Bernard Denegri
 3. prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić
 4. prof. dr. sc. Biljana Nigović
 5. prof. dr. sc. Lada Rumora
 6. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić
 7. prof. dr. sc. Branka Zorc

 

POVJERENSTVO ZA STUDENTE I STUDIJSKE PROGRAME

 1. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, prodekanica za studente i studijske programe i predsjednica
 2. doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala
 3. izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić
 4. izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić
 5. doc. dr. sc. Ivana Perković
 6. prof. dr. sc. József Petrik
 7. Borna Tićak, student

 

POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE KVALITETE

 1. doc. dr. sc. Miranda Sertić, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Mirela Matić
 3. dr. sc. Ljiljana Mayer, predsjednica HKMB
 4. izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić
 5. prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan 
 6. Petra Gašparac, prof., dipl. bibl.
 7. Tea Sinožić, studentica

 

POVJERENSTVO  ZA OPĆA I KADROVSKA PITANJA

 1. prof. dr. sc. Karmela Barišić, predsjednica
 2. izv. prof.  dr. sc. Bernard Denegri
 3. prof. dr. sc. Anita Hafner
 4. doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala
 5. dr. sc. Davor Šakić
 6. doc. dr. sc. Petra Turčić
 7. Dora Marija Pavečić, mag. iur.

 

POVJERENSTVO ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

 1. izv. prof. dr. sc. Anita Hafner, ECTS koordinator, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Erim Bešić
 3. doc. dr. sc. Ana Budimir
 4. doc. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić     
 5. Lucija Benić, studentica

 

POVJERENSTVO ZA ETIČNOST EKSPERIMENTALNOG RADA (PEER)

 1. izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Katica Knezović
 3. prof. dr. sc. Jasenka Markeljević
 4. prof. dr. sc. Roberta Petlevski
 5. doc. dr. sc. Petra Turčić

 

POVJERENSTVO ZA UDŽBENIKE I SKRIPTA

 1. izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura
 3. izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić
 4. izv. prof. dr. sc. Željka Vanić
 5. Sofia Shkunnikova, studentica

Petra Gašparac, prof., dipl. bibl. – pridruženi član

 

POVJERENSTVO ZA E-UČENJE

 1. izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić predsjednica
 2. izv. prof.  dr. sc. Monika Barbarić
 3. izv. prof. dr. sc. Krešimir Sanković
 4. doc. dr. sc. Tin Weitner
 5. Josipa Delija, studentica

Alen Brezovec, informatički referent/ISVU koordinator – pridruženi član

 

POVJERENSTVO ZA MREŽNE STRANICE

 1. doc. dr. sc. Mirela Matić, predsjednica
 2. dr. sc. Ivan Biruš
 3. Alen Brezovec, informatički referent/ISVU koordinator
 4. Andrea Čeri, mag. med. biochem.
 5. prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić
 6. Mate Galić, bacc. ing. techn. inf.
 7. doc. dr. sc. Jasna Jablan
 8. Domagoj Kifer, mag. pharm.
 9. Rebeka Svatić, studentica

 

POVJERENSTVO ZA SMOTRU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 1. doc. dr. sc. Marija Grdić Rajković, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Maja Friščić
 3. doc. dr. sc. Miranda Sertić

 

ETIČKO POVJERENSTVO

 1. prof. dr. sc. Živka Juričić, predsjednica

(zamjena: prof. dr. sc. Mario Jug)

 1. prof. dr. sc. Lada Rumora

       (zamjena: doc. dr. sc. Petra Turčić)

 1. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić

      (zamjena: doc. dr. sc. Tin Weitner)

 1. izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo

      (zamjena: doc. dr. sc. Erim Bešić)

 1. Kevin Kovač, student

       (zamjena: Ivana Mustapić, studentica)

POVJERENSTVO ZA PROMICANJE STRUČNE SURADNJE S GOSPODARSTVOM

 1. doc. dr. sc. Petra Turčić, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić
 3. doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura

 

POVJERENSTVO ZA OČUVANJE TRADICIJE

 1. prof. dr. sc. József Petrik, predsjednik
 2. Petra  Gašparac, dipl. bibl., prof.
 3. doc. dr. sc. Suzana Inić
 4. izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar Takač
 5. prof. dr. sc. Mario Jug
 6. dr. sc. Dubravka Juretić, red. prof. u mirovini
 7. doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta

 

POVJERENSTVO ZA STUDENTSKE I DIPLOMSKE RADOVE

 1. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić, predsjednica
 2. doc. dr. sc. Erim Bešić
 3. doc. dr. sc. Maja Bival Štefan
 4. doc. dr. sc. Jasna Jablan
 5. prof. dr. sc. Mario Jug
 6. doc. dr. sc. Ivana Perković
 7. Zvonimir Mlinarić, student

 

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA

 1. prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić, predsjednica
 2. dr. sc. Daniela Jakšić
 3. izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček
 4. Marija Peh, dipl. oec.
 5. prof. dr. sc. József Petrik
 6. dr. sc. Hrvoje Rimac
 7. Petrik Pavličić, student

 

POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE SVIH AKTIVNOSTI NASTAVNIKA I SURADNIKA

 1. izv. prof. dr. sc. Bernard Denegri, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić
 3. prof. dr. sc. József Petrik
 4. izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić
 5. doc. dr. sc. Tin Weitner

 

 

STEGOVNI SUD

 1. izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić, predsjednik

       (zamjena: doc. dr. sc. Miranda Sertić)

 1. prof. dr. sc. Gordan Lauc

       (zamjena: izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić)

 1. Borna Tićak, student

       (zamjena: Tea Sinožić, studentica)

 

VIŠI STEGOVNI SUD

 1. prof. dr. sc. Valerije Vrček, predsjednik

       (zamjena: izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić)

 1.  prof. dr. sc. Mario Gabričević

       (zamjena: prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan)

 1. Rebeka Svatić, student

        (zamjena: Ivana Mustapić, studentica)

 

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

 1. izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky
 3. prof. dr. sc. Karmela Barišić
 4. prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić
 5. izv. prof. dr. sc. Ksenija Fumić
 6. prof. dr. sc. Biljana Nigović
 7. Andrea Čeri, mag. med. biochem. studentica
 8. Vanja Ljoljić Bilić, mag. pharm. studentica

 

 VIJEĆE ZA SPECIJALISTIČKE STUDIJE

 1. izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Vesna Bačić-Vrca
 3. prof. dr. sc. Karmela Barišić
 4. prof. dr. sc. Jelena Filipović Grčić
 5. prof. dr. sc. József Petrik
 6. prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević