Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dekanat

Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati
Tel. 01/ 4856 201
email: dekanat@pharma.hr

UPRAVA FAKULTETA

DEKAN
Prof. dr. sc. Željan Maleš

PRODEKANICA ZA STUDENTE I STUDIJSKE PROGRAME​
Prof. dr. sc. Ana Mornar Turk

PRODEKANICA ZA ZNANOST I ISTRAŽIVANJE​
Izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić

PRODEKANICA ZA KVALITETU I POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić

DEKANSKI KOLEGIJ U UŽEM SASTAVU: 
1. prof. dr. sc. Željan Maleš
2. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk
3. izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić
4. izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić
5. Srebrenka Velčić, dipl. iur.
6. Marija Peh, dipl. oec. 

DEKANSKI KOLEGIJ U ŠIREM SASTAVU: 
1. prof. dr. sc. Željan Maleš
2. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk
3. izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić
4. izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić
5. prof. dr. sc. Biljana Nigović
6. prof. dr. sc. Karmela Barišić
7. izv. prof. dr. sc. Anita Hafner
8. Srebrenka Velčić, dipl. iur.
9. Marija Peh dipl. oec.,
10. Dora Marija Pavečić, mag. iur.

STRUČNA SLUŽBA DEKANAT

TAJNICA FAKULTETA
Srebrenka Velčić, dipl. iur.

STRUČNA SAVJETNICA ZA PRAVNE POSLOVE
Maja Čamber, mag. iur.

VODITELJICA PODODSJEKA
Katarina Lale, mag. pol.

ADMINISTRATIVNE REFERENTICE
Sanja Kraljević

Studentska poslovnica

Jedinica za financije i računovodstvo

Jedinica za kadrovske i opće poslove

Jedinica za održavanje i osiguranje zgrada

Jedinica za informatičku potporu

Centralno skladište kemikalija