Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Analitička kemija 2

Godina učenja: 2. godina
Semestar: 3.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Studenti će se upoznati s teorijskim osnovama, značenjem i primjenom klasičnih metoda kvantitativne kemijske analize. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za stručne predmete u kojima se izučavaju analitičke metode u području lijekova i medicinske biokemije.
Preduvjeti: Upis predmeta: Za upis Analitičke kemije 2 potrebno je odslušati Analitičku kemiju 1. Polaganje predmeta: Za polaganje Analitičke kemije 2 potrebna je položena Analitička kemija 1.
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Izabrati i objasniti principe metoda za kvantitativnu kemijsku analizu;
  2. Uzeti uzorak za kemijsku analizu i pripremiti ga za analizu;
  3. Izvesti postupke gravimetrijske i volumetrijske kvantitativne analize;
  4. Izračunati rezultat analize i procijeniti njegovu valjanost.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
doc. dr. sc. Suzana Inić Docent
doc. dr. sc. Jasna Jablan Docent Voditelj