Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Odabrane metode instrumentalne analize

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati primjenu fizičko-kemijskih principa u postupcima instrumentalne kemijske analize, razumjet će temeljne principe nekih instrumentalnih tehnika u kvantitativnoj analizi, znat će analizirati kompleksne uzorke s obzirom na sadržaj anorganskih ili organskih analita.
Preduvjeti: Upis predmeta: za upis predmeta potrebna je položena Analitička kemija II i upisan 6. semestar
Polaganje predmeta: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Opisati fizičke principe nekih instrumentalnih metoda analize.
  2. Primijeniti validirani analitički postupak.
  3. Prepoznati i primijeniti svrsishodni postupak u analizi realnog kompleksnog uzorka.
  4. Objasniti izbor postupka analize te informirati i savjetovati korisnika/naručitelja analize.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
doc. dr. sc. Jasna Jablan Docent Voditelj